Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6500 22,7200 22,6500
 AUD 17,5590 17,8230 17,6650
 CAD 17,7880 18,1830 17,9500
 CHF 23,7450 24,2220 23,9120
 EUR 27,6370 27,9670 27,7200
 GBP 31,1460 31,6450 31,3650
 JPY 2050 2080 2070
 SGD 16,9140 17,2200 17,0330
 THB 7020 7310 7020
 MYR - 5,8220 5,7470
 DKK - 3,8000 3,6840
 HKD 2,8600 2,9230 2,8800
 INR - 3660 3520
 KRW 190 220 200
 KWD - 78,4720 75,5080
 NOK - 2,9150 2,8260
 RUB - 4370 3920
 SAR - 6,2710 6,0340
 SEK - 2,8440 2,7750

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-02-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,700 0 22,730 10

Tỷ giá trung tâm ngày 08-02-2018

1USD = 22,435 -10