Tỷ giá ngày 08-01-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,16510 23,25510 23,16510
 AUD 16,38144 16,65944 16,47944
 CAD 17,20298 17,548100 17,35899
 CHF 23,367135 23,836138 23,532136
 EUR 26,404127 27,145130 26,483127
 GBP 29,30594 29,77496 29,51195
 JPY 207-1 214-1 209-1
 SGD 16,89529 17,20029 17,01429
 THB 711-1 741-1 711-1
 MYR - 5,68111 5,60911
 DKK - 3,61817 3,50817
 HKD 2,918-1 2,983-1 2,939-1
 INR - 345-1 332-1
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,43179 76,43276
 NOK - 2,76021 2,67620
 RUB - 3867 3477
 SAR - 6,4130 6,1710
 SEK - 2,63915 2,57514

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-01-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,210 0 23,220 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 08-01-2019

1USD = 22,827 -2