Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6750 22,7450 22,6750
 AUD 17,599-34 17,863-34 17,705-34
 CAD 18,020111 18,420114 18,184112
 CHF 22,934-64 23,395-65 23,096-64
 EUR 27,036-171 27,359-173 27,117-172
 GBP 30,396-74 30,884-75 30,611-75
 JPY 197-1 201-1 199-1
 SGD 16,844-58 17,148-59 16,962-59
 THB 690-1 719-1 690-1
 MYR - 5,723-3 5,650-3
 DKK - 3,716-24 3,603-23
 HKD 2,862-1 2,925-1 2,882-1
 INR - 3710 3570
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,1420 75,1900
 NOK - 2,855-5 2,769-5
 RUB - 442-2 396-1
 SAR - 6,2780 6,0410
 SEK - 2,813-14 2,743-14

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-01-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,700 0 22,710 0

Tỷ giá trung tâm ngày 08-01-2018

1USD = 22,401 -6