Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,5200 22,6000 22,5200
 AUD 16,3790 16,6330 16,4780
 CAD 16,7560 17,1350 16,9090
 CHF 22,0220 22,4750 22,1770
 EUR 23,7300 24,0240 23,8010
 GBP 27,6180 28,0740 27,8130
 JPY 1920 1950 1940
 SGD 15,5440 15,8320 15,6530
 THB 6190 6450 6190
 MYR - 5,0790 5,0110
 DKK - 3,2690 3,1680
 HKD 2,8660 2,9310 2,8860
 INR - 3440 3310
 KRW 170 200 180
 KWD - 76,5840 73,6580
 NOK - 2,6980 2,6150
 RUB - 4210 3440
 SAR - 6,2360 5,9980
 SEK - 2,5350 2,4710

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-01-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,930 20 22,960 20

Tỷ giá trung tâm ngày 08-01-2017

1USD = 22,154 0