Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6800 22,7500 22,6800
 AUD 16,9660 17,2210 17,0680
 CAD 17,4840 17,8720 17,6430
 CHF 22,6340 23,0890 22,7930
 EUR 26,6240 26,9550 26,7040
 GBP 30,0550 30,5370 30,2670
 JPY 1990 2030 2010
 SGD 16,6280 16,9280 16,7450
 THB 6820 7110 6820
 MYR - 5,6020 5,5300
 DKK - 3,6580 3,5470
 HKD 2,8660 2,9300 2,8870
 INR - 3650 3510
 KRW 190 210 200
 KWD - 78,0460 75,0980
 NOK - 2,7900 2,7050
 RUB - 4270 3830
 SAR - 6,2810 6,0440
 SEK - 2,7310 2,6630

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-12-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,760 0 22,780 10

Tỷ giá trung tâm ngày 07-12-2017

1USD = 22,445 2