Tỷ giá ngày 07-11-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2805 23,3705 23,2805
 AUD 16,69569 16,97970 16,79670
 CAD 17,510-25 17,862-26 17,669-26
 CHF 22,97966 23,44168 23,14167
 EUR 26,47256 27,081-23 26,55256
 GBP 30,228118 30,712119 30,441118
 JPY 2000 2070 2020
 SGD 16,78631 17,08931 16,90431
 THB 6951 7241 6951
 MYR - 5,6359 5,5639
 DKK - 3,6328 3,5228
 HKD 2,9361 3,0011 2,9561
 INR - 3332 3212
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,6490 76,6420
 NOK - 2,8360 2,7500
 RUB - 3920 3520
 SAR - 6,4470 6,2030
 SEK - 2,6156 2,5506

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-11-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,400 -5 23,415 0

Tỷ giá trung tâm ngày 07-11-2018

1USD = 22,727 2