Tỷ giá ngày 07-10-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3100 23,3900 23,3100
 AUD 16,3180 16,5960 16,4170
 CAD 17,8230 18,1810 17,9850
 CHF 23,2200 23,6860 23,3830
 EUR 26,6840 27,0020 26,7640
 GBP 30,0690 30,5500 30,2810
 JPY 1990 2060 2010
 SGD 16,6970 16,9980 16,8140
 THB 6990 7280 6990
 MYR - 5,6720 5,6000
 DKK - 3,6620 3,5500
 HKD 2,9380 3,0030 2,9580
 INR - 3290 3160
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,9450 76,9270
 NOK - 2,8760 2,7890
 RUB - 3880 3480
 SAR - 6,4550 6,2120
 SEK - 2,6100 2,5460

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-10-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,460 0 23,470 0

Tỷ giá trung tâm ngày 07-10-2018

1USD = 22,720 0