Tỷ giá ngày 07-08-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2650 23,3450 23,2650
 AUD 17,022-12 17,311-12 17,124-12
 CAD 17,672-3 18,028-3 17,833-3
 CHF 23,082-30 23,545-31 23,244-30
 EUR 26,739-7 27,058-7 26,819-7
 GBP 29,820-122 30,297-124 30,030-123
 JPY 2050 2120 2070
 SGD 16,828-23 17,131-24 16,946-24
 THB 685-3 713-3 685-3
 MYR - 5,749-7 5,676-7
 DKK - 3,671-1 3,560-1
 HKD 2,9270 2,9910 2,9470
 INR - 351-1 338-1
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,89679 76,88076
 NOK - 2,8712 2,7842
 RUB - 407-2 365-2
 SAR - 6,4420 6,1990
 SEK - 2,640-6 2,576-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-08-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,510 0 23,530 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 07-08-2018

1USD = 22,676 0