Tỷ giá ngày 07-07-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1900 23,3100 23,1900
 AUD 16,1010 16,4730 16,1980
 CAD 17,5000 17,9590 17,6590
 CHF 23,2380 23,8000 23,4020
 EUR 26,0080 26,8690 26,0860
 GBP 28,9110 29,3730 29,1140
 JPY 2100 2180 2120
 SGD 16,9390 17,2450 17,0580
 THB 7430 7740 7430
 MYR - 5,6600 5,5880
 DKK - 3,5700 3,4610
 HKD 2,9410 3,0070 2,9620
 INR - 3520 3380
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,3400 76,3450
 NOK - 2,7680 2,6840
 RUB - 4070 3650
 SAR - 6,4270 6,1850
 SEK - 2,5250 2,4630

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-07-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,230 0 23,245 -5

Tỷ giá trung tâm ngày 07-07-2019

1USD = 23,061 0