Tỷ giá ngày 07-06-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,340-15 23,460-15 23,340-15
 AUD 16,09217 16,46418 16,18917
 CAD 17,22590 17,67793 17,38291
 CHF 23,29053 23,75854 23,45553
 EUR 26,18199 26,995103 26,260100
 GBP 29,3614 29,8314 29,5684
 JPY 2080 2170 2110
 SGD 16,94320 17,24921 17,06320
 THB 7322 7632 7322
 MYR - 5,66821 5,59621
 DKK - 3,58813 3,47913
 HKD 2,941-2 3,007-2 2,962-2
 INR - 3511 3381
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,931159 76,914153
 NOK - 2,73310 2,65010
 RUB - 4001 3591
 SAR - 6,469-4 6,225-4
 SEK - 2,5154 2,4534

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-06-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,395 5 23,410 0

Tỷ giá trung tâm ngày 07-06-2019

1USD = 23,058 -2