Tỷ giá ngày 07-06-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7650 22,8350 22,7650
 AUD 17,2590 17,5530 17,3630
 CAD 17,3690 17,7190 17,5270
 CHF 22,8990 23,3590 23,0600
 EUR 26,7740 27,0940 26,8550
 GBP 30,3460 30,8320 30,5590
 JPY 2040 2090 2060
 SGD 16,9150 17,2210 17,0350
 THB 7000 7290 7000
 MYR - 5,7730 5,6990
 DKK - 3,6810 3,5690
 HKD 2,8640 2,9280 2,8850
 INR - 3530 3390
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,2950 75,3380
 NOK - 2,8830 2,7950
 RUB - 4100 3680
 SAR - 6,3030 6,0650
 SEK - 2,6630 2,5980

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-06-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,850 0 22,870 0

Tỷ giá trung tâm ngày 07-06-2018

1USD = 22,562 -5