Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,660-15 22,730-15 22,660-15
 AUD 17,686-14 17,952-14 17,793-14
 CAD 17,86928 18,26529 18,03128
 CHF 23,913-106 24,393-108 24,081-106
 EUR 27,877-36 28,210-37 27,960-37
 GBP 31,267-101 31,768-103 31,487-102
 JPY 2050 2090 2070
 SGD 17,01335 17,32036 17,13335
 THB 7052 7352 7052
 MYR - 5,8517 5,7767
 DKK - 3,833-5 3,717-4
 HKD 2,861-1 2,924-1 2,881-1
 INR - 3670 3530
 KRW 190 220 200
 KWD - 78,481-131 75,516-126
 NOK - 2,945-2 2,855-2
 RUB - 4433 3973
 SAR - 6,274-4 6,037-4
 SEK - 2,8870 2,8160

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-02-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,700 -5 22,720 5

Tỷ giá trung tâm ngày 07-02-2018

1USD = 22,445 -5