Tỷ giá ngày 07-01-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1550 23,2450 23,1550
 AUD 16,3379 16,6159 16,4369
 CAD 17,104-4 17,448-4 17,260-4
 CHF 23,23224 23,69824 23,39624
 EUR 26,27741 27,01543 26,35642
 GBP 29,21121 29,67921 29,41721
 JPY 2080 2150 2100
 SGD 16,8666 17,1716 16,9856
 THB 7121 7421 7121
 MYR - 5,67022 5,59822
 DKK - 3,6015 3,4925
 HKD 2,9190 2,9840 2,9400
 INR - 3460 3330
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,35326 76,35725
 NOK - 2,7392 2,6562
 RUB - 379-2 340-2
 SAR - 6,4130 6,1710
 SEK - 2,6252 2,5602

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-01-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,210 -10 23,240 0

Tỷ giá trung tâm ngày 07-01-2019

1USD = 22,829 0