Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6750 22,7450 22,6750
 AUD 17,6330 17,8970 17,7390
 CAD 17,9090 18,3060 18,0720
 CHF 22,9980 23,4600 23,1600
 EUR 27,2070 27,5330 27,2890
 GBP 30,4700 30,9590 30,6850
 JPY 1980 2020 2000
 SGD 16,9020 17,2070 17,0210
 THB 6910 7200 6910
 MYR - 5,7260 5,6520
 DKK - 3,7400 3,6260
 HKD 2,8620 2,9260 2,8830
 INR - 3710 3570
 KRW 200 220 210
 KWD - 78,1420 75,1900
 NOK - 2,8610 2,7740
 RUB - 4430 3980
 SAR - 6,2780 6,0410
 SEK - 2,8270 2,7570

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-01-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,700 0 22,710 0

Tỷ giá trung tâm ngày 07-01-2018

1USD = 22,407 0