Tỷ giá ngày 06-12-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,28020 23,37020 23,28020
 AUD 16,657-150 16,940-153 16,758-151
 CAD 17,157-136 17,502-139 17,313-138
 CHF 23,08682 23,54984 23,24883
 EUR 26,24242 26,71343 26,32142
 GBP 29,29859 29,76760 29,50559
 JPY 2010 2081 2031
 SGD 16,801-26 17,105-27 16,920-26
 THB 696-1 725-1 696-1
 MYR - 5,636-8 5,564-7
 DKK - 3,5995 3,4895
 HKD 2,9440 3,0090 2,9650
 INR - 340-2 327-2
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,561137 76,557132
 NOK - 2,774-1 2,690-1
 RUB - 3891 3491
 SAR - 6,4488 6,2047
 SEK - 2,62514 2,56114

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-12-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,335 -25 23,360 -15

Tỷ giá trung tâm ngày 06-12-2018

1USD = 22,762 5