Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6800 22,7500 22,6800
 AUD 17,0540 17,3100 17,1570
 CAD 17,6250 18,0160 17,7850
 CHF 22,7000 23,1570 22,8600
 EUR 26,6870 27,0190 26,7670
 GBP 30,1510 30,6350 30,3640
 JPY 1990 2030 2010
 SGD 16,6530 16,9540 16,7710
 THB 6830 7110 6830
 MYR - 5,6240 5,5520
 DKK - 3,6670 3,5560
 HKD 2,8660 2,9300 2,8860
 INR - 3660 3520
 KRW 190 210 200
 KWD - 78,0460 75,0980
 NOK - 2,7920 2,7070
 RUB - 4300 3860
 SAR - 6,2810 6,0440
 SEK - 2,7500 2,6820

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-12-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,760 -10 22,770 -15

Tỷ giá trung tâm ngày 06-12-2017

1USD = 22,443 4