Tỷ giá ngày 06-11-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2750 23,3650 23,2750
 AUD 16,6260 16,9090 16,7260
 CAD 17,5350 17,8870 17,6940
 CHF 22,9130 23,3730 23,0740
 EUR 26,4170 27,1040 26,4960
 GBP 30,1110 30,5930 30,3230
 JPY 2000 2070 2020
 SGD 16,7550 17,0570 16,8730
 THB 6950 7240 6950
 MYR - 5,6260 5,5540
 DKK - 3,6240 3,5140
 HKD 2,9350 3,0000 2,9560
 INR - 3310 3180
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,6490 76,6420
 NOK - 2,8360 2,7500
 RUB - 3920 3520
 SAR - 6,4470 6,2030
 SEK - 2,6080 2,5440

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-11-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,405 -45 23,415 -45

Tỷ giá trung tâm ngày 06-11-2018

1USD = 22,725 2