Tỷ giá ngày 06-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,395-45 22,455-45 22,395-45
 AUD 15,76722 16,01129 15,86222
 CAD 16,8710 17,2537 17,0240
 JPY 184-1 187-1 185-1
 EUR 24,932-150 25,241-141 25,007-151
 CHF 22,737-140 23,112-131 22,897-141
 GBP 33,602-223 34,157-211 33,839-224
 SGD 15,508-15 15,827-8 15,617-15
 THB 604-1 6300 604-1
 MYR - 5,162-6 5,094-8
 DKK - 3,421-20 3,316-21
 HKD 2,854-6 2,912-4 2,874-6
 INR - 350-1 336-1
 KRW - 190 190
 KWD - 75,320-167 72,996-195
 NOK - 2,717-19 2,634-19
 RUB - 3843 3353
 SEK - 2,730-6 2,662-7

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,470 -10 22,500 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 06-10-2015

1USD = 0