Tỷ giá ngày 06-08-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,29384 16,97387 16,45784
 CAD 17,04651 17,75853 17,21852
 JPY 2120 2220 2140
 EUR 26,844163 28,213171 27,115164
 CHF 24,900145 25,940151 25,152146
 GBP 29,696140 30,936146 29,996142
 CNY 3,27517 3,41218 3,30817
 SGD 16,51847 17,20749 16,68447
 THB 6611 7621 7341
 MYR - 5,60040 5,48439
 DKK - 3,76722 3,63022
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3211 3091
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,63677 75,66774
 NOK - 2,64643 2,54042
 RUB - 3193 -
 SEK - 2,73824 2,62823

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-08-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 0 23,200 0

Tỷ giá trung tâm ngày 06-08-2020

1USD = 23,208 -6