Tỷ giá ngày 06-08-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2655 23,3455 23,2655
 AUD 17,03358 17,32359 17,13658
 CAD 17,67520 18,03021 17,83621
 CHF 23,11216 23,57617 23,27516
 EUR 26,745-60 27,065-61 26,826-60
 GBP 29,942-48 30,421-49 30,153-49
 JPY 2051 2121 2071
 SGD 16,85128 17,15529 16,97029
 THB 6872 7162 6872
 MYR - 5,7567 5,6827
 DKK - 3,672-9 3,561-9
 HKD 2,9270 2,9920 2,9470
 INR - 3531 3391
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,817-53 76,804-51
 NOK - 2,869-5 2,782-5
 RUB - 409-1 3670
 SAR - 6,4420 6,1990
 SEK - 2,647-9 2,582-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-08-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,510 -10 23,540 0

Tỷ giá trung tâm ngày 06-08-2018

1USD = 22,676 0