Tỷ giá ngày 06-07-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,995-10 23,065-10 22,995-10
 AUD 16,85945 17,14646 16,96145
 CAD 17,2894 17,6374 17,4464
 CHF 22,890-47 23,350-48 23,051-47
 EUR 26,750-14 27,069-14 26,830-14
 GBP 30,146-18 30,629-18 30,359-18
 JPY 2050 2100 2070
 SGD 16,71025 17,01125 16,82725
 THB 6800 7090 6800
 MYR - 5,74510 5,67110
 DKK - 3,674-3 3,563-3
 HKD 2,892-2 2,956-2 2,913-2
 INR - 346-1 333-1
 KRW 190 210 200
 KWD - 78,954-34 75,972-33
 NOK - 2,9058 2,8168
 RUB - 4060 3640
 SAR - 6,366-3 6,126-3
 SEK - 2,658-10 2,592-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-07-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,130 10 23,160 10

Tỷ giá trung tâm ngày 06-07-2018

1USD = 22,638 0