Tỷ giá ngày 06-06-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3550 23,4750 23,3550
 AUD 16,074-60 16,446-61 16,171-60
 CAD 17,135-50 17,584-52 17,290-51
 CHF 23,237-42 23,704-42 23,401-42
 EUR 26,082-68 26,892-70 26,160-68
 GBP 29,357-36 29,826-37 29,563-36
 JPY 2090 2170 2110
 SGD 16,923-6 17,228-7 17,042-6
 THB 731-2 761-2 731-2
 MYR - 5,6472 5,5752
 DKK - 3,575-9 3,466-9
 HKD 2,9441 3,0091 2,9641
 INR - 3500 3370
 KRW 180 210 190
 KWD - 79,77234 76,76133
 NOK - 2,722-12 2,640-12
 RUB - 399-1 358-1
 SAR - 6,4733 6,2293
 SEK - 2,511-2 2,449-2

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-06-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,390 -5 23,410 0

Tỷ giá trung tâm ngày 06-06-2019

1USD = 23,060 8