Tỷ giá ngày 06-01-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1550 23,2450 23,1550
 AUD 16,3280 16,6060 16,4260
 CAD 17,1080 17,4520 17,2640
 CHF 23,2080 23,6740 23,3720
 EUR 26,2360 26,9720 26,3150
 GBP 29,1900 29,6580 29,3960
 JPY 2070 2150 2100
 SGD 16,8600 17,1650 16,9790
 THB 7110 7410 7110
 MYR - 5,6480 5,5760
 DKK - 3,5960 3,4870
 HKD 2,9190 2,9840 2,9390
 INR - 3460 3330
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,3270 76,3320
 NOK - 2,7370 2,6540
 RUB - 3810 3420
 SAR - 6,4130 6,1710
 SEK - 2,6230 2,5580

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-01-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,220 0 23,240 0

Tỷ giá trung tâm ngày 06-01-2019

1USD = 22,829 1