Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,520-75 22,600-65 22,520-75
 AUD 16,37959 16,63360 16,47860
 CAD 16,75615 17,13515 16,90915
 CHF 22,022143 22,475146 22,177144
 EUR 23,730132 24,024134 23,801132
 GBP 27,618146 28,074148 27,813147
 JPY 1920 1950 1940
 SGD 15,544-41 15,832-42 15,653-42
 THB 619-1 645-1 619-1
 MYR - 5,0790 5,0110
 DKK - 3,26918 3,16818
 HKD 2,866-8 2,931-8 2,886-8
 INR - 344-1 331-1
 KRW 170 200 180
 KWD - 76,584-103 73,658-99
 NOK - 2,69819 2,61518
 RUB - 4214 3443
 SAR - 6,236-16 5,998-16
 SEK - 2,5359 2,4719

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-01-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,930 -30 22,980 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 06-01-2017

1USD = 22,154 -5