Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6800 22,7500 22,6800
 AUD 17,189101 17,447103 17,292102
 CAD 17,67051 18,06153 17,83052
 CHF 22,749-65 23,206-66 22,909-65
 EUR 26,748-45 27,081-46 26,828-45
 GBP 30,124-94 30,607-96 30,337-95
 JPY 1991 2030 2011
 SGD 16,6567 16,9578 16,7737
 THB 6831 7111 6831
 MYR - 5,621-7 5,549-7
 DKK - 3,675-6 3,563-6
 HKD 2,8660 2,9290 2,8860
 INR - 366-1 352-1
 KRW 190 220 200
 KWD - 78,09826 75,14825
 NOK - 2,778-6 2,693-6
 RUB - 4312 3872
 SAR - 6,2810 6,0440
 SEK - 2,732-13 2,665-13

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-12-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,760 -10 22,770 -15

Tỷ giá trung tâm ngày 05-12-2017

1USD = 22,439 10