Tỷ giá ngày 05-10-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,3100 23,3900 23,3100
 AUD 16,318-42 16,596-42 16,417-42
 CAD 17,823-47 18,181-48 17,985-47
 CHF 23,220-38 23,686-38 23,383-38
 EUR 26,68465 27,00266 26,76465
 GBP 30,069178 30,550181 30,281179
 JPY 1990 2061 2010
 SGD 16,697-6 16,998-6 16,814-6
 THB 699-3 728-3 699-3
 MYR - 5,6723 5,6003
 DKK - 3,6628 3,5508
 HKD 2,9381 3,0031 2,9581
 INR - 329-1 316-1
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,945263 76,927253
 NOK - 2,876-5 2,789-5
 RUB - 388-4 348-4
 SAR - 6,4550 6,2120
 SEK - 2,610-1 2,546-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-10-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,450 10 23,480 0

Tỷ giá trung tâm ngày 05-10-2018

1USD = 22,720 0