Tỷ giá ngày 05-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1700 21,2200 21,1700
 AUD 19,5890 19,8850 19,7080
 CAD 19,1880 19,6150 19,3620
 JPY 1980 2020 2000
 EUR 27,2090 27,5360 27,2910
 CHF 22,4320 22,8850 22,5900
 GBP 34,1720 34,7220 34,4120
 SGD 16,6330 17,0370 16,7510
 THB 6480 6750 6480
 MYR - 6,6930 6,6070
 DKK - 3,7410 3,6270
 HKD 2,6980 2,7530 2,7170
 INR - 3590 3440
 KRW - 230 190
 KWD - 74,9450 73,3910
 NOK - 3,4360 3,3320
 RUB - 6370 5210
 SEK - 3,0370 2,9620

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,205 5 21,220 0

Tỷ giá trung tâm ngày 05-09-2014

1USD = 0