Tỷ giá ngày 05-08-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,209138 16,886144 16,373139
 CAD 16,995124 17,704130 17,166126
 JPY 2121 2221 2141
 EUR 26,682129 28,042135 26,951130
 CHF 24,756140 25,789146 25,006142
 GBP 29,55627 30,79028 29,85427
 CNY 3,2574 3,3944 3,2904
 SGD 16,47149 17,15851 16,63750
 THB 6604 7614 7334
 MYR - 5,56011 5,44510
 DKK - 3,74416 3,60916
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3201 3080
 KRW 170 200 190
 KWD - 78,55951 75,59349
 NOK - 2,60313 2,49913
 RUB - 315-2 -
 SEK - 2,71410 2,6059

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-08-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 -10 23,200 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 05-08-2020

1USD = 23,208 -6