Tỷ giá ngày 05-01-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1550 23,2450 23,1550
 AUD 16,328227 16,606231 16,426228
 CAD 17,108102 17,452104 17,264103
 CHF 23,208-2 23,674-2 23,372-2
 EUR 26,236-28 26,972-28 26,315-28
 GBP 29,190156 29,658158 29,396157
 JPY 207-1 215-1 210-1
 SGD 16,86035 17,16535 16,97935
 THB 7111 7411 7111
 MYR - 5,6484 5,5764
 DKK - 3,596-3 3,487-3
 HKD 2,919-1 2,984-1 2,939-1
 INR - 3462 3332
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,3270 76,3320
 NOK - 2,73716 2,65416
 RUB - 3814 3424
 SAR - 6,4130 6,1710
 SEK - 2,6239 2,5589

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 05-01-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,220 20 23,240 10

Tỷ giá trung tâm ngày 05-01-2019

1USD = 22,829 1