Tỷ giá ngày 04-12-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,245-15 23,335-15 23,245-15
 AUD 16,9972 17,2862 17,0992
 CAD 17,429-4 17,779-4 17,587-4
 CHF 23,08827 23,55128 23,25027
 EUR 26,33142 26,80443 26,41042
 GBP 29,488-40 29,960-41 29,695-41
 JPY 2001 2071 2021
 SGD 16,87127 17,17628 16,99028
 THB 6970 7260 6970
 MYR - 5,65222 5,58022
 DKK - 3,6115 3,5015
 HKD 2,9414 3,0064 2,9624
 INR - 343-1 330-1
 KRW 190 220 200
 KWD - 79,45144 76,45143
 NOK - 2,79111 2,70611
 RUB - 389-1 349-1
 SAR - 6,436-3 6,193-3
 SEK - 2,62714 2,56314

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-12-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,365 -40 23,380 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 04-12-2018

1USD = 22,755 0