Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6800 22,7500 22,6800
 AUD 17,08791 17,34493 17,19192
 CAD 17,618242 18,009247 17,778244
 CHF 22,81331 23,27231 22,97431
 EUR 26,793-107 27,127-108 26,874-107
 GBP 30,219-137 30,703-139 30,432-138
 JPY 1990 2020 2010
 SGD 16,6480 16,9490 16,7660
 THB 6820 7110 6820
 MYR - 5,62835 5,55635
 DKK - 3,681-14 3,569-14
 HKD 2,866-1 2,929-1 2,886-1
 INR - 3661 3521
 KRW 190 220 200
 KWD - 78,072-35 75,123-33
 NOK - 2,7847 2,6996
 RUB - 429-3 385-2
 SAR - 6,2811 6,0441
 SEK - 2,745-6 2,677-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-12-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,770 0 22,785 0

Tỷ giá trung tâm ngày 04-12-2017

1USD = 22,429 -9