Tỷ giá ngày 04-11-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2750 23,3650 23,2750
 AUD 16,6820 16,9660 16,7830
 CAD 17,6120 17,9660 17,7720
 CHF 23,0040 23,4660 23,1660
 EUR 26,4620 27,3380 26,5410
 GBP 30,0190 30,5000 30,2310
 JPY 2000 2070 2020
 SGD 16,7770 17,0800 16,8950
 THB 6960 7250 6960
 MYR - 5,6370 5,5650
 DKK - 3,6300 3,5200
 HKD 2,9340 2,9980 2,9540
 INR - 3330 3200
 KRW 190 220 200
 KWD - 79,6580 76,6510
 NOK - 2,8460 2,7590
 RUB - 3950 3550
 SAR - 6,4450 6,2020
 SEK - 2,6190 2,5550

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-11-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,450 0 23,460 0

Tỷ giá trung tâm ngày 04-11-2018

1USD = 22,725 -2