Tỷ giá ngày 04-08-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,071-34 16,742-35 16,234-34
 CAD 16,87020 17,57521 17,04120
 JPY 2110 2210 2130
 EUR 26,5532 27,9072 26,8212
 CHF 24,615-65 25,643-67 24,864-65
 GBP 29,528-9 30,762-9 29,827-9
 CNY 3,254-3 3,390-3 3,287-3
 SGD 16,422-4 17,107-4 16,587-4
 THB 6571 7571 7301
 MYR - 5,54925 5,43524
 DKK - 3,7281 3,5931
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 320-1 308-1
 KRW 170 200 190
 KWD - 78,507-77 75,543-74
 NOK - 2,590-2 2,486-2
 RUB - 3173 -
 SEK - 2,70414 2,59613

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-08-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,180 10 23,210 10

Tỷ giá trung tâm ngày 04-08-2020

1USD = 23,214 7