Tỷ giá ngày 04-08-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2600 23,3400 23,2600
 AUD 16,9750 17,2640 17,0780
 CAD 17,6550 18,0100 17,8150
 CHF 23,0960 23,5590 23,2580
 EUR 26,8060 27,1250 26,8860
 GBP 29,9900 30,4710 30,2020
 JPY 2040 2110 2070
 SGD 16,8230 17,1260 16,9410
 THB 6850 7140 6850
 MYR - 5,7490 5,6760
 DKK - 3,6810 3,5690
 HKD 2,9270 2,9910 2,9470
 INR - 3510 3380
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,8700 76,8550
 NOK - 2,8740 2,7860
 RUB - 4090 3670
 SAR - 6,4420 6,1990
 SEK - 2,6560 2,5910

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-08-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,520 20 23,540 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 04-08-2018

1USD = 22,676 0