Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,5850 22,6550 22,5850
 AUD 17,1130 17,3700 17,2160
 CAD 17,0990 17,4780 17,2540
 CHF 22,4730 22,9250 22,6310
 EUR 24,1540 24,4430 24,2270
 GBP 28,0060 28,4550 28,2040
 JPY 1970 2010 1990
 SGD 15,8090 16,0950 15,9210
 THB 6320 6580 6320
 MYR - 5,1450 5,0790
 DKK - 3,3240 3,2230
 HKD 2,8740 2,9370 2,8940
 INR - 3480 3350
 KRW 180 200 190
 KWD - 76,9380 74,0320
 NOK - 2,7860 2,7010
 RUB - 4240 3460
 SAR - 6,2550 6,0180
 SEK - 2,6180 2,5540

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 04-02-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,000 0 23,050 0

Tỷ giá trung tâm ngày 04-02-2017

1USD = 22,198 0