Tỷ giá ngày 03-12-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,260-15 23,350-15 23,260-15
 AUD 16,995124 17,284126 17,097124
 CAD 17,432124 17,783127 17,591125
 CHF 23,061-36 23,524-37 23,223-36
 EUR 26,289-71 26,761-72 26,368-71
 GBP 29,52869 30,00170 29,73670
 JPY 1990 2060 2010
 SGD 16,84431 17,14832 16,96231
 THB 6973 7263 6973
 MYR - 5,63018 5,55818
 DKK - 3,606-9 3,496-9
 HKD 2,937-2 3,002-2 2,958-2
 INR - 344-3 331-2
 KRW 190 220 200
 KWD - 79,406-120 76,409-116
 NOK - 2,7805 2,6955
 RUB - 390-1 350-1
 SAR - 6,439-5 6,196-5
 SEK - 2,6139 2,5499

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-12-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,405 5 23,420 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 03-12-2018

1USD = 22,755 5