Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,7950 22,8650 22,7950
 AUD 17,064-221 17,320-225 17,167-223
 CAD 16,767-72 17,139-73 16,919-72
 CHF 22,238-55 22,685-56 22,395-55
 EUR 23,832-27 24,117-28 23,904-27
 GBP 27,650-68 28,093-69 27,845-68
 JPY 1970 2010 1990
 SGD 15,947-31 16,235-31 16,059-31
 THB 638-1 665-1 638-1
 MYR - 5,160-6 5,094-6
 DKK - 3,281-5 3,181-5
 HKD 2,8980 2,9630 2,9190
 INR - 3540 3410
 KRW 180 200 190
 KWD - 77,4740 74,5480
 NOK - 2,736-17 2,652-16
 RUB - 431-6 352-4
 SAR - 6,3140 6,0750
 SEK - 2,549-4 2,486-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 03-03-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,820 30 22,840 20

Tỷ giá trung tâm ngày 03-03-2017

1USD = 22,830 589