Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,6800 22,7500 22,6800
 AUD 16,9960 17,2510 17,0990
 CAD 17,3760 17,7610 17,5340
 CHF 22,7830 23,2410 22,9440
 EUR 26,9000 27,2350 26,9810
 GBP 30,3560 30,8430 30,5700
 JPY 1990 2030 2010
 SGD 16,6490 16,9490 16,7660
 THB 6820 7100 6820
 MYR - 5,5930 5,5220
 DKK - 3,6950 3,5830
 HKD 2,8670 2,9300 2,8870
 INR - 3650 3510
 KRW 190 220 200
 KWD - 78,1070 75,1560
 NOK - 2,7780 2,6930
 RUB - 4320 3870
 SAR - 6,2790 6,0420
 SEK - 2,7500 2,6830

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-12-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,770 30 22,785 25

Tỷ giá trung tâm ngày 02-12-2017

1USD = 22,438 0