Tỷ giá ngày 02-08-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,0600 23,2700 23,0900
 AUD 16,2680 16,9470 16,4320
 CAD 16,8450 17,5490 17,0150
 JPY 2140 2240 2160
 EUR 26,8100 28,1780 27,0810
 CHF 24,8950 25,9340 25,1460
 GBP 29,6350 30,8720 29,9340
 CNY 3,2410 3,3770 3,2730
 SGD 16,4840 17,1720 16,6500
 THB 6540 7540 7270
 MYR - 5,5290 5,4140
 DKK - 3,7650 3,6290
 HKD 2,9160 3,0380 2,9450
 INR - 3210 3090
 KRW 170 210 190
 KWD - 78,7650 75,7910
 NOK - 2,6130 2,5080
 RUB - 3170 -
 SEK - 2,7270 2,6180

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-08-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,170 0 23,200 0

Tỷ giá trung tâm ngày 02-08-2020

1USD = 23,213 1