Tỷ giá ngày 02-06-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1400 23,3500 23,1700
 AUD 15,394147 16,037154 15,550149
 CAD 16,734193 17,432201 16,903195
 JPY 2090 2200 2110
 EUR 25,227-14 26,514-14 25,482-14
 CHF 23,603-17 24,588-18 23,841-17
 GBP 28,354224 29,538234 28,640227
 CNY 3,199-4 3,333-4 3,231-4
 SGD 16,12213 16,79513 16,28513
 THB 6492 7492 7222
 MYR - 5,47944 5,36643
 DKK - 3,537-2 3,409-2
 HKD 2,9261 3,0481 2,9551
 INR - 319-1 307-1
 KRW 160 200 180
 KWD - 78,267-25 75,312-24
 NOK - 2,4689 2,3699
 RUB - 3375 -
 SEK - 2,5365 2,4355

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 02-06-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,240 -10 23,280 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 02-06-2020

1USD = 23,251 -5