Tỷ giá ngày 01-12-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2750 23,3650 23,2750
 AUD 16,8710 17,1580 16,9730
 CAD 17,3080 17,6560 17,4650
 CHF 23,0970 23,5600 23,2590
 EUR 26,3600 26,8340 26,4390
 GBP 29,4590 29,9300 29,6660
 JPY 1990 2070 2020
 SGD 16,8130 17,1160 16,9310
 THB 6940 7230 6940
 MYR - 5,6120 5,5410
 DKK - 3,6150 3,5050
 HKD 2,9390 3,0040 2,9600
 INR - 3470 3330
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,5270 76,5250
 NOK - 2,7750 2,6910
 RUB - 3920 3510
 SAR - 6,4440 6,2010
 SEK - 2,6040 2,5400

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-12-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,400 -5 23,430 10

Tỷ giá trung tâm ngày 01-12-2018

1USD = 22,750 3