Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,680-5 22,750-5 22,680-5
 AUD 16,996-1 17,251-2 17,099-2
 CAD 17,37620 17,76121 17,53421
 CHF 22,78364 23,24166 22,94465
 EUR 26,900190 27,235193 26,981191
 GBP 30,356137 30,843139 30,570138
 JPY 1990 2030 2010
 SGD 16,64923 16,94924 16,76624
 THB 6820 7100 6820
 MYR - 5,593-1 5,522-1
 DKK - 3,69526 3,58325
 HKD 2,867-1 2,930-1 2,887-1
 INR - 3650 3510
 KRW 190 220 200
 KWD - 78,107-17 75,156-17
 NOK - 2,7786 2,6936
 RUB - 4321 3871
 SAR - 6,279-1 6,042-1
 SEK - 2,7507 2,6836

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-12-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,740 0 22,760 5

Tỷ giá trung tâm ngày 01-12-2017

1USD = 22,438 5