Tỷ giá ngày 01-06-2020

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,140-20 23,350-20 23,170-20
 AUD 15,247191 15,884199 15,401193
 CAD 16,54162 17,23164 16,70862
 JPY 209-1 219-1 211-1
 EUR 25,24185 26,52889 25,49686
 CHF 23,62046 24,60648 23,85846
 GBP 28,129162 29,304169 28,414164
 CNY 3,20314 3,33714 3,23514
 SGD 16,11057 16,78259 16,27257
 THB 6481 7471 7201
 MYR - 5,43522 5,32321
 DKK - 3,54012 3,41212
 HKD 2,925-2 3,047-3 2,955-3
 INR - 3201 3081
 KRW 160 200 180
 KWD - 78,29285 75,33682
 NOK - 2,45924 2,36023
 RUB - 3312 -
 SEK - 2,53130 2,43029

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-06-2020

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,250 -30 23,290 -30

Tỷ giá trung tâm ngày 01-06-2020

1USD = 23,256 -5