Tỷ giá

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,77030 22,84030 22,77030
 AUD 17,273-28 17,532-28 17,377-28
 CAD 16,867-150 17,241-154 17,020-152
 CHF 22,33121 22,78021 22,48921
 EUR 23,906-24 24,192-25 23,978-24
 GBP 27,899-81 28,346-82 28,095-82
 JPY 198-1 202-1 200-1
 SGD 16,020-12 16,310-12 16,133-12
 THB 639-1 666-1 639-1
 MYR - 5,1677 5,1017
 DKK - 3,291-4 3,191-4
 HKD 2,8974 2,9614 2,9174
 INR - 3551 3411
 KRW 180 210 190
 KWD - 77,48393 74,55690
 NOK - 2,757-9 2,673-9
 RUB - 435-2 356-1
 SAR - 6,30811 6,06911
 SEK - 2,5523 2,4893

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 01-03-2017

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,790 10 22,820 20

Tỷ giá trung tâm ngày 01-03-2017

1USD = 22,232 0