Tỷ giá ngày 19-03-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1600 23,2600 23,1600
 AUD 16,2870 16,5640 16,3850
 CAD 17,1620 17,5070 17,3180
 CHF 22,8960 23,3550 23,0570
 EUR 26,1430 26,8770 26,2220
 GBP 30,4460 30,9340 30,6610
 JPY 2060 2150 2080
 SGD 16,9700 17,2760 17,0900
 THB 7190 7490 7190
 MYR - 5,7370 5,6630
 DKK - 3,5850 3,4760
 HKD 2,9140 2,9790 2,9350
 INR - 3500 3370
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,2820 76,2890
 NOK - 2,7580 2,6750
 RUB - 4010 3600
 SAR - 6,4160 6,1740
 SEK - 2,5470 2,4850

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 19-03-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 -10 23,210 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 19-03-2019

1USD = 22,960 8