Tỷ giá ngày 22-01-2019

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,1550 23,2450 23,1550
 AUD 16,408-46 16,687-47 16,507-46
 CAD 17,196-49 17,541-50 17,352-50
 CHF 22,957-48 23,418-49 23,119-49
 EUR 26,176-30 26,910-31 26,255-30
 GBP 29,56237 30,03537 29,77037
 JPY 205-3 213-5 207-3
 SGD 16,8645 17,1685 16,9835
 THB 716-1 745-1 716-1
 MYR - 5,668-14 5,595-14
 DKK - 3,588-5 3,479-5
 HKD 2,915-1 2,979-1 2,935-1
 INR - 3381 3251
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,37979 76,38276
 NOK - 2,752-4 2,668-4
 RUB - 389-1 349-1
 SAR - 6,4130 6,1710
 SEK - 2,6062 2,5422

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 22-01-2019

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 -10 23,230 0

Tỷ giá trung tâm ngày 22-01-2019

1USD = 22,879 9