Tỷ giá ngày 13-11-2018

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 23,2605 23,3505 23,2605
 AUD 16,60517 16,88718 16,70517
 CAD 17,361-38 17,710-39 17,519-39
 CHF 22,737-51 23,194-52 22,897-52
 EUR 25,975-96 26,442-98 26,053-96
 GBP 29,6566 30,1316 29,8656
 JPY 1980 2050 2000
 SGD 16,650-1 16,950-1 16,767-1
 THB 6923 7213 6923
 MYR - 5,598-4 5,527-4
 DKK - 3,563-14 3,455-14
 HKD 2,9332 2,9982 2,9542
 INR - 3332 3202
 KRW 190 210 200
 KWD - 79,371-35 76,375-34
 NOK - 2,781-16 2,697-16
 RUB - 3830 3440
 SAR - 6,4411 6,1981
 SEK - 2,584-6 2,520-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 13-11-2018

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,450 -5 23,480 15

Tỷ giá trung tâm ngày 13-11-2018

1USD = 22,727 2