Giá vàng

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L->10L 36,500-30 36,700-30
Nhẫn 9999 1c->5c 35,690-40 36,090-40
Vàng nữ trang 9999 35,390-40 36,090-40
Vàng nữ trang 24K 35,033-39 35,733-39
Vàng nữ trang 18K 25,820-30 27,220-30
Vàng nữ trang 14K 19,793-23 21,193-23
Vàng nữ trang 10K 13,801-17 15,201-17
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 36,500-30 36,720-30
SJC Đà Nẵng 36,60040 36,82060
SJC Nha Trang 36,490-30 36,720-30
SJC Cà Mau 36,500-30 36,720-30
SJC Buôn Ma Thuột 36,490-30 36,720-30
SJC Bình Phước 36,470-30 36,730-30
SJC Huế 36,500-30 36,720-30
SJC Biên Hòa 36,500-30 36,700-30
SJC Miền Tây 36,500-30 36,700-30
SJC Quãng Ngãi 36,500-30 36,700-30
SJC Đà Lạt 36,520-30 36,750-30
SJC Long Xuyên 36,500-30 36,700-30