Giá vàng

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1L->10L 36,5300 36,7300
Nhẫn 9999 1c->5c 35,7300 36,1300
Vàng nữ trang 9999 35,4300 36,1300
Vàng nữ trang 24K 35,0720 35,7720
Vàng nữ trang 18K 25,8500 27,2500
Vàng nữ trang 14K 19,8160 21,2160
Vàng nữ trang 10K 13,8180 15,2180
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 36,5300 36,7500
SJC Đà Nẵng 36,60040 36,82060
SJC Nha Trang 36,5200 36,7500
SJC Cà Mau 36,5300 36,7500
SJC Buôn Ma Thuột 36,5200 36,7500
SJC Bình Phước 36,5000 36,7600
SJC Huế 36,5300 36,7500
SJC Biên Hòa 36,5300 36,7300
SJC Miền Tây 36,5300 36,7300
SJC Quãng Ngãi 36,5300 36,7300
SJC Đà Lạt 36,5500 36,7800
SJC Long Xuyên 36,5300 36,7300