Giá vàng ngày 21-02-2021

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 55,600-50 56,3000
Nhẫn 9999 1c->5c 54,200-100 54,9000
Vàng nữ trang 9999 54,0000 54,7000
Vàng nữ trang 24K 53,1580 54,1580
Vàng nữ trang 18K 39,1790 41,1790
Vàng nữ trang 14K 30,0430 32,0430
Vàng nữ trang 10K 20,9620 22,9620
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 55,600-50 56,3200
SJC Đà Nẵng 55,600-50 56,3200
SJC Nha Trang 55,600-50 56,3200
SJC Cà Mau 55,600-50 56,3200
SJC Bình Phước 55,580-50 56,3200
SJC Huế 55,570-50 56,3300
SJC Biên Hòa 55,600-50 56,3000
SJC Miền Tây 55,600-50 56,3000
SJC Quãng Ngãi 55,600-50 56,3000
SJC Đà Lạt 47,7700 48,2000
SJC Long Xuyên 55,620-50 56,3500
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 55,600-50 56,3000
DOJI HN 55,65050 56,3000
PNJ HCM 55,65050 56,35050
PNJ Hà Nội 55,65050 56,35050
Phú Qúy SJC 55,6000 56,000-100
Mi Hồng 55,700-100 56,100-50
Bảo Tín Minh Châu 56,3500 56,8000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 55,9000 56,2000
ACB 55,8000 56,3000
Sacombank 54,3800 54,5800
SCB 55,8000 56,3000
MARITIME BANK 55,6000 56,8000
TPBANK GOLD 55,6500 56,30050