Giá vàng ngày 20-02-2021

(ĐVT : 1,000) Mua vào Bán ra
SJC Hồ Chí Minh
SJC HCM 1-10L 55,650-100 56,3000
Nhẫn 9999 1c->5c 54,3000 54,90050
Vàng nữ trang 9999 54,00050 54,70050
Vàng nữ trang 24K 53,15849 54,15849
Vàng nữ trang 18K 39,17937 41,17937
Vàng nữ trang 14K 30,04329 32,04329
Vàng nữ trang 10K 20,96221 22,96221
SJC Các Tỉnh Thành Phố
SJC Hà Nội 55,650-100 56,3200
SJC Đà Nẵng 55,650-100 56,3200
SJC Nha Trang 55,650-100 56,3200
SJC Cà Mau 55,650-100 56,3200
SJC Bình Phước 55,630-100 56,3200
SJC Huế 55,620-100 56,3300
SJC Biên Hòa 55,650-100 56,3000
SJC Miền Tây 55,650-100 56,3000
SJC Quãng Ngãi 55,650-100 56,3000
SJC Đà Lạt 47,7700 48,2000
SJC Long Xuyên 55,670-100 56,3500
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn
DOJI HCM 55,650-150 56,300-100
DOJI HN 55,600-100 56,300-100
PNJ HCM 55,600-100 56,3000
PNJ Hà Nội 55,600-100 56,3000
Phú Qúy SJC 55,600-250 56,100-200
Mi Hồng 55,800-100 56,150-150
Bảo Tín Minh Châu 56,3500 56,8000
Giá Vàng SJC Ngân Hàng
EXIMBANK 55,9000 56,2000
ACB 55,8000 56,300100
Sacombank 54,3800 54,5800
SCB 55,800-100 56,300100
MARITIME BANK 55,600200 56,800200
TPBANK GOLD 55,650-150 56,250-150