PTKT vàng: Hồi phục mạnh từ SMA 200 giờ, xu hướng tăng lấy lại mốc $1300 và hơn thế nữa 16:37 15/03/2019

PTKT vàng: Hồi phục mạnh từ SMA 200 giờ, xu hướng tăng lấy lại mốc $1300 và hơn thế nữa

Phân tích vàng:

Biểu đồ vàng 1 giờ vàng (XAU/USD)

Tổng quan:

Xu hướng:

Cấp độ:

giavangvn.org

Tin Mới

Các Tin Khác

Giá đô la chợ đen

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,200 -10 23,210 -20
Commodities ($USD)
Crude Oil 59.09 +0.96%
Natural Gas 2.85 +1.93%
Gasoline 1.88 +1.33%
Heating Oil 1.97 -
Gold 1300.30 -0.12%
Silver 15.25 -
Copper 2.90 -

Tỷ giá

Ngoại Tệ Mua vào Bán Ra

  USD

23,1600 23,2600

  AUD

16,28828 16,56528

  CAD

17,1618 17,5068

  CHF

22,88439 23,34340

  EUR

26,11730 26,85031

  GBP

30,447-37 30,934-37

  JPY

2065 2156